Společnost AERS s.r.o. byla založena v roce 2016 strategickým investorem v oboru elektrického vytápění – Fenix Group a.s. a podnikateli z oboru akumulace energie a jejího následného využívání.

AERS se zabývá vývojem, výrobou a podporou distribuce zařízení sloužící k akumulaci elektrické energie s využitím energie získané z distribuční sítě i OZE a řízeným využíváním vlastní spotřeby.

AERS je výrobcem akumulačních stanic a výkonové elektroniky v nich obsažených. AERS je nositelem know-how a tvůrcem HW a SW částí akumulačních stanic.

Ukládání elektřiny v běžném energetickém hospodářství představuje dnes hlavní trend vývoje na poli distribučních sítí v Evropské unii a AERS svým vývojem na tento trend reaguje.

Nosným produktem společnosti je akumulační stanice AES, následována modifikacemi.

Společnost AERS řeší vývoj uvedených technologií vlastním vývojovým týmem a vzájemnou spolupráci s Vysokými školami.

Skupina FENIX je dodavatelem kompletního sortimentu v oblasti elektrického vytápění.

Byla založena v roce 1990 a dnes je jedním z největších výrobců plošných elektrických topných systémů.

Své produkty vyváží do více než 60 zemí světa.

UCEEB vzniklo v roce 2012 jako samostatný vysokoškolský ústav ČVUT v Praze.

UCEEB sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, kteří společně řeší problematiku energeticky úsporných budov.