Akumulační stanice

Co to je

Chytré, na síti nezávislé, energetické řešení

Jak to funguje

Elektrická energie z alternativních zdrojů je uskladněna v bateriích

Přínos

Využití uložené energie a ekonomická úspora

Aktuality

Spotové obchodování v praxi s bateriovým úložištěm HES

Čtěte více

Eliaden 2022

Čtěte více

Společnost AERS s.r.o. obdržela hlavní cenu Inovace ČEEP 2021

Čtěte více

Zabýváme se

Vlastním vývojem a výrobou technologií pro akumulaci elektrické energie

Zvyšováním elektrické soběstačnosti objektů

Podporou elektromobility

Energetickou optimalizací pro výrobní areály či komerční objekty

Spolupráci s institucemi terciálního vzdělávání

Energetickými analýzami