1) Jaká je cena akumulační stanice?

Cena zařízení je závislá na zvolených parametrech Vaší cílové aplikace. Zařízení se skládá z jednotlivých modulů a pro zákazníka je řešena tak, aby bylo možné vytvořit zákaznické řešení přímo na míru. Nejmenší prodejné zařízení AES začíná na ceně 250 000Kč bez DPH (v ceně je zahrnuta standardní dotace od NZÚ).

2) Jaká je návratnost investice?

Návratnost zařízení se liší dle cílové aplikace a výsledné ceny zařízení. Obecně lze však konstatovat, že se návratnost u rodinných domů nejčastěji pohybuje v rozmezí od 5 až 12let.

3) Lze na Vaše zařízení čerpat dotace?

Ano, na zařízení AES lze v rámci programu Nová Zelená úsporám (Podoblast C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů) čerpat dotaci až 150 000,- Kč

4) Je možné přes Vás zařídit dotace?

Společnost AERS je technologickou firmou. Vyřízení dotace může za zákazníka zprocesovat specializovaná montážní firma.

5) Je zapotřebí před instalací Vašeho zařízení provést nějaké stavební úpravy?

Pro připojení akumulační stanice je nezbytné vytvořit kabelovou trasu z technické místnosti či garáže (ve které se bude zařízení AES nacházet) do hlavního rozvaděče objektu. V případě, že je objekt vybaven i solární výrobnou, je nutné vytvořit kabelovou trasu vedoucí od výrobny k zařízení AES.

6) Lze akumulační stanici připojit ke stávající solární výrobně? Jaké jsou na solární výrobnu kladeny požadavky?

Zařízení AES je kompatibilní s jakoukoliv stávajícími solární výrobnou. Technologie AES pracuje se stávajícím střídačem a skrze akumulátory „simuluje“ střídači osvit i v době, kdy slunce nesvítí. Co se týká požadavků na solární výrobnu, tak požadavky na solární výrobnu předkládáme pouze tehdy, když se domníváme, že by mohla být výrobna efektivnější. Spokojenost zákazníka s celým systémem je pro nás velmi důležitá.

7) Jak velké zařízení potřebuji pro dvougenerační dům?

Zařízení AES je modulární, umožňuje tedy navyšovat výkon i kapacitu dle výsledné aplikace. U většího domu se dá předpokládat, že bude mít vyšší spotřebu a energetické nároky, ale naopak bude mít i větší plochu střechy pro solární výrobnu (FVE více energie vytvoří) a proto bude více energie k uskladnění do akumulátorů. Naše zařízení má standardní rozměry 600x600x1800mm a je možné jeho kapacitu či výkon jednoduše navýšit přidáním dalšího zařízení vedle něj.

8) Je možné Vaše zařízení použít i pro komerční prostory (penzion, hotel, …)? Lze na to rovněž čerpat dotace?

Naše zařízení lze bez problémů použít i v komerčních prostorech. V těchto aplikacích naši zákazníci ocení zejména funkci záložního zdroje napájení, či vykrývání čtvrthodinových maxim. Dotace je možné čerpat i v případě právnické osoby prostřednictvím tzv. Nízkouhlíkových dotací, pro které naše společnost zákazníkům poskytuje plnou součinnost.

9) Jak velké je Vaše zařízení?

Zařízení se dá svoji velikostí přirovnat k ledničce. Rozměry stanice AES jsou 600x600x1920 mm.

10) Může být akumulační zařízení v garáži?

Akumulační stanice je primárně určena do technické místnosti objektu, u některých objektů je touto místností právě garáž nebo např. sklep, zařízení je tedy možné bez problému umístit na tato místa. Ideálním prostředím pro naše zařízení je místnost s teplotou od 5 do 45 °C (nejideálnějším stavem pro akumulátory je teplota 18 °C). Jediným požadavkem je suché prostředí s možností cirkulace vzduchu (např. okno, VZT, průduch).

11) Může být akumulační zařízení v obytné místnosti?

Naše zařízení nedoporučujeme instalovat v místnosti, kde obyvatelé domu tráví většinu svého času. Důvodem je hlučnost zařízení (hlučnost se pohybuje okolo 50dB, při sepnutí chladícího systému až 60dB). Je to podobné jako spát v místnosti s tepelným čerpadlem či kotlem.

12) Může být akumulační zařízení venku, pod přístřeškem?

Akumulační stanice je svým stupněm krytí určena pouze do vnitřních instalací. Venkovní provedení našich výrobků plánujeme pouze pro vyšší výkonové a kapacitní celky (kontejnerová řešení).

13) Od jaké spotřeby elektrické energie domácnosti se mi vyplatí pořídit si akumulační stanici?

Zařízení a jeho cena jsou přímo závislé na zvolených parametrech cílové aplikace. Je možné pro RD navrhnout stanici s nízkou kapacitou, která bude určena k vykrývání výkonových špiček v domácnosti. Stejně tak je možné do stejného RD umístit stanici s vysokým výkonem a kapacitou s cílem co nejvíce zvýšit energetickou soběstačnost. Vždy záleží na zákazníkovi, jeho požadavcích, denním režimu v objektu či počtu obyvatel. Vždy je ale navrženo řešení tak, aby se Vám ať už svými funkcemi nebo návratností vyplatilo.

14) Je akumulační stanice ekologická?

Pokud je připojena k solární výrobně, která vytvoří většinu elektrické energie objektu, kde je nainstalována, dá skutečně hovořit o tom, že je naše zařízení velmi ekologické a pomáhá snížit spotřebu fosilních paliv produkujících CO2.

Pokud je ale stanice dobíjena z distribuční sítě,  je tato energie získána z určitých podílů výroby elektřiny (jaderné elektrárny, uhelné elektrárny, obnovitelné zdroje energie) a o její ekologičnosti se dají vést různé polemiky. Obecně však lze říci, že s akumulační stanicí se chováte mnohem více ekologicky a energie v ní je energií získanou převážně z obnovitelných zdrojů.

15) Jaká je životnost akumulační stanice?

Životnost elektroniky v akumulační stanici je minimálně 25let. Životnost akumulátorů je závislá na počtu jejich cyklů, z univerzitních testů vyplývá jejich životnost v rozmezí od 20 do 35let (pomalu se snižuje kapacita akumulátorů).

17) Zvládne ovládání akumulační stanice každý?

Akumulační stanice je po své instalaci a spuštění odborným pracovníkem nastavena na automatický funkční režim. Tuto instalaci zvládne pouze certifikovaný odborný partner, který prošel potřebným školením. Akumulační stanici tedy neovládáte, pracuje zcela autonomně. Prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče pouze sledujete kolik jste uspořili, jakou máte míru energetické nezávislosti, stav nabití akumulátorů nebo můžete volit energetické okruhy které mají zůstat v případě dlouhodobějšího výpadku aktivní (např. lednice a osvětlení). Naše zařízení můžete kdykoliv bezpečně odpojit tlačítkem total stop.

18) Jaké jsou výhody Vašeho zařízení oproti konkurenci?

  • Snížení hodnoty hlavního jističe; Možnost akumulace do vody/vytápění
  • Funkce UPS
  • Využití rozdílu cen v různých časových obdobích (noční/denní proud)
  • Zajištění co nejvyšší míry energetické soběstačnosti
  • Překlenutí krátkodobých výkonových špiček v domácnostech
  • Spolupráce s HDO signálem (nízký a vysoký tarif)
  • Vyrovnávání nesymetrického odběru
  • Minimalizace vlastních nákladů na elektřinu
  • Stanice připravena na elektromobilitu
  • Ryze český technologický počin

19) Zaškolí mne Vaše společnost na obsluhu akumulační stanice?

Instalační společnost vždy zákazníka zaškolí na havarijní odpínání naší stanice a zkonzultuje s ním všechny situace, které mohou během provozu nastat. Dále ho také informuje o možnostech povolené údržby (snižování prašnosti v místnosti se zařízením). Samozřejmostí je také podrobný manuál pro provozovatele. Záruční i pozáruční servis může být prováděn pouze certifikovanou osobou.

20) Jaká je na zařízení poskytována záruka?

Našemu zařízení plně důvěřujeme, důkazem toho je záruka 10let od uvedení do provozu.

21) Je možné si Vaše zařízení prohlédnout někde fyzicky? V provozu?

Momentálně budujeme síť referenčních instalací, kde budou naše zařízení po uvedení na trh v pilotních provozech. K vidění bude naše zařízení také na veletrzích či výstavách věnujících se tématům energetické úspory, bydlení či novým technologiím.

22) Vytváří Vaše zařízení nějaký odpad?

Zařízení jako takové žádný odpad nevytváří, avšak na konci své životnosti musí být ekologicky zlikvidováno v místech k této likvidaci určených.

23) Jak často je nutný servis zařízení (v případě bezchybného provozu)?

U zařízení určených pro rodinné domy je prováděna kontrola na zařízení 1x ročně. U velkých energetických celků je kontrola prováděna každé čtvrtletí či pololetí (v závislosti na aplikaci).