Společnost AERS s.r.o. obdržela 20. září v Žofínském sále cenu za Inovaci pro udržitelný rozvoj za naše domácí bateriové úložiště HES.

Děkujeme!

Cena za Inovaci pro udržitelný rozvoj
Cena za Inovaci pro udržitelný rozvoj