SAS je určena pro vykrývání energetických odběrových špiček, které vznikají při provozu výrobních zařízení, nebo při náběhu výkonových celků vnitřního vybavení objektů.

SAS zajišťuje vytvoření vlastní energetické kapacitní zálohy provozu výrobního nebo obchodně-komerčního objektu.

Stanice jsou určeny pro provoz v následujících pracovních režimech:

  • Snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hodin).
  • Řízení ¼ hod maxima.
  • Ochrana a energetická záloha proti výpadkům, které mohou způsobit významné škody ve výrobě. Účinná eliminace mikrovýpadků.
  • Řízení a kompenzace kvality sítě.
  • Maximalizace využití energie z fotovoltaiky.

Pro jaké aplikace je stanice SAS určena?

Akumulační záloha energie pro výrobní provozy

Stabilizace (snížení) odběrového diagramu provozu.

Vykrývání energetických odběrových špiček a regulace pokrývání 1/4hodinových maxim.

Provozní záloha energie pro doběh technologií (POWER UPS).

Akumulační nabíjecí stanice pro elektromobily

Kontejnerová nabíjecí akumulační stanice pro silniční čerpací stanice.

Pevná akumulační stanice pro nabíjení elektromobilů v rámci výstavby polyfunkčních objektů a městské zástavby (úřady, obchodní centra, podniky).

Kontejnerové či pevné akumulační stanice pro společnosti, které plánují možnost dobíjení elektromobilu jako firemní benefity.

Energetické stanice pro podporu provozů těžkého průmyslu

Energetické odběrové vyrovnávací stanice ve slévárenském průmyslu.

Aktivní dynamicky řízené kompenzační výkonové stanice.

Regulační stanice zajišťují omezení vlinu technologií na kvalitu sítě.

Provozní záloha energie pro doběh technologií (POWER UPS).

Dynamické energetické balancovací stanic

Stanice pro široké rozmístění v distribučních soustavách s hromadným řízením pro omezení vlivu místních výroben z OZE.

Distribuované regulátory kvality sítě NN a VN.

Optimalizace parametrů napájecí distribuční soustavy (řízení toku činného a jalového výkonu, zvýšení stability napětí, snížení harmonického zkreslení, redukce flickerů).

AERS obdržel od ČEZ Distribuce a. s. prohlášení o tom, že naše průmyslová aplikace SAS nezasahuje do distribuční sítě.

Společnost AERS obdržela ceny ČEEP a TA ČR Český energetický a ekologický projekt roku 2018 za projekt Velkokapacitního bateriového úložiště SAS v Jeseníku za rok 2018. Na ocenění se můžete podívat zde.