Co je akumulační stanice?

 • Akumulační stanice je chytré, na sí­ti nezávislé, energetické řešení pro Vaši domácnost
 • Dí­ky integrovanému systému kontroly s adaptivní­ logikou akumulační­ stanice ovládá a optimalizuje tok elektrické energie, maximalizuje mí­ru energetické soběstačnosti domácnosti, a zároveňˆ ukládá energii vyrobenou solární­mi panely tak, aby mohla být využita v momentě, kdy to bude potřeba.
 • Přebytečná elektrická energie může být vracena přímo do veřejné sítě. Pokud nejste obchodníkem s energií­, energie bude uchována v akumulátorech pro potřebu Vaší domácnosti.
 • Nedostatek elektrické energie v akumulační­ stanici může být naopak kompenzován z veřejné sítě (přednostně z nízkého tarifu „noční proud“).
 • Zařízení je možné využít v síťovém i nesíťovém (ostrovním) řešení.

Jak to funguje

Elektrická energie, která je vyrobena formou alternativního zdroje energie napří­klad tedy pomocí­ fotovoltaiky, větrníku, nebo dieselového agregátu je uskladněna v baterií­ch uložených v akumulační­ stanici -> následně je využívána v momentě potřeby, tak aby přinesla co nejvyšší úsporu pro objekt ve kterém je nainstalována (dům, bytová jednotka atd.)

Ekonomická úspora přichází v okamžiku, kdy dobíjí­me akumulátory (ze sluníčka, větru nebo agregátu) nebo máme akumulátory nabité.

Kdykoliv je potřeba, je takto nastřádaná elektrická energie připravena k využití­ a to ve dne i v noci.

Přínos akumulační stanice

Akumulační­ stanice je určena pro cílené využití a uložení­ energie:

 • v období­ch energetické nadprodukce s cílem využití při výpadku zdrojů
 • v případě potřeby zvýšení kvality elektrické energie
 • v období energetické nadprodukce s cílem využití v době zvýšené spotřeby
 • v místech s nutností řízení nerovnoměrné zátěže

Ekonomický přínos akumulační stanice je založen na:

 • využití rozdílu cen v různých časových obdobích (noční/denní­ proud)
 • zajištění co nejvyšší­ mí­ry energetické soběstačnosti domácnosti
 • snížení ­ hodnoty hlavní­ho jističe
 • překlenutí ­ krátkodobých výkonových špiček v domácnostech
 • akumulace energie do vody (ohřev vody)