Projekt bude založen na lokálním řízení s využitím cloudové služby poskytující data předpovědi osvitu

Pro predikci počasí bude užito zpětnovazebních statistických i inovativních metod – učicích algoritmů (neuronové sítě). Bude užit kombinovaný model předpovědi s ohledem na časový horizont predikce (nowcasting a forecasting). Vedle softwarového řešení budou vyvíjeny i hardwarové cenově dostupné prvky pro takovýto systém (senzor osvitu, zjednodušený typ skyscanneru pro detekci oblačnosti a její prognózy).

Lokální řízení bude založeno na uživatelsky definovaných parametrech, adaptivním řízení, a analýze historických dat. Bude možné zohlednit proměnný tarif energií. Bude poskytovat uživatelsky přívětivé prostředí pro konfiguraci i monitoring.

Přínosem bude vyvinutí cloudové služby předpovědi osvitu pro fotovoltaické systémy s vysokou přesností, obzvláště v blízkém časovém horizontu, kdy je vyžadována vysoká míra přesnosti predikce. Hlavní řešitel získá značné zkušenosti – zajistí mu to další rozvoj ve vědeckovýzkumné oblasti řízení a predikování fotovoltaických zdrojů a současně stabilizaci pracovního týmu. Službu bude moci dále komerčně nabízet a dále vyvíjet. V druhém roce se počítá s prezentací vybraných výsledků na mezinárodní konferenci, ve třetím roce na konferenci v ČR.

Průmyslový partner (AERS s.r.o.) získá výjimečný inovativní systém pro lokální řízení bateriových úložišť s návazností na službu předpovědi osvitu. Uvedený systém bude moci komerčně nabízet. Dojde k propojení průmyslového partnera a výzkumné instituce.