Společnost AERS s.r.o. měla tu čest 20.4 v Betlémské kapli převzít ceny ČEEP (Český energetický a ekologický projekt) a TAČR v kategorii Inovace za domácí bateriové úložiště AES. Porota ocenila funkcionalitu tohoto čistě českého technologického řešení bateriového, all-in-one, úložiště s výkonem 10kW, kapacitou 11,25kWh. Jde o 3-fázové řešení, pracující s asymetrickou zátěží umožňující hladký přechod do ostrovního režimu. Střídač AES pracuje v obousměrném (4Q) režimu, dokáže energii zároveň odebírat i dodávat. Stanice AES je určena zejména pro rezidenční objekty a menší administrativní celky.