Vždycky jsem obdivovala lidi s logickým myšlením a darem vysvětlovat ostatním, oč jde. Se schopností vnímat a tvořit strukturu, řád, systém, řadit argumenty. Výjimečné jedince, kteří dokážou popsat skutečnost tak, aby i ostatní porozuměli. Podnikatel či manažer, který to umí, má nevyčíslitelnou konkurenční výhodu. Je mu nasloucháno. Takovým je i Cyril Svozil mladší, jednatel firmy AERS s.r.o., pokračovatel svého otce, charizmatické osobnosti českého i světového businessu Ing. Cyrila Svozila, zakladatele mezinárodní skupiny FENIX, jejíž kořeny najdete v Jeseníku na severu Slezska. Specializací AERS jsou bateriová úložiště pro rodinné domy, firemní a další objekty. Firmě se daří. Ukázalo se, že vize nabraly praktický směr. Otvírají v předstihu oči všem, kteří chtějí žít rozumně a uvažují v rozměru budoucnosti ... více zde