SAS jako dynamický energetický balancer

Hlavním úkolem dynamického energetického balanceru je reakce na změny vlastností a událostí v lokálních distribučních sítích na úrovni NN a VN jako:

Regulace kvality sítě v důsledku dodávek z OZE

Optimalizace spotřeby elektrické energie u odběratele

Optimalizace parametrů napájecí distribuční soustavy (optimalizace toku činného a jalového výkonu, zvýšení stability napětí, snížení harmonického zkreslení, redukce flickerů)

Finanční úspory pro provozovatele a odběratele elektrické energie

 

Využití dynamického balacneru v praxi 

  • Stanice pro široké rozmístění v distribučních soustavách s hromadným řízením pro omezení vlivu místních výroben z OZE
  • Distribuované regulátory kvality sítě NN a VN.
  • Optimalizace parametrů napájecí distribuční soustavy (řízení toku činného a jalového výkonu, zvýšení stability napětí, snížení harmonického zkreslení, redukce flickerů).