Akumulační stanice

Absence racionálního skladování elektřiny dlouhou dobu omezovala možnosti energetických úspor a snižování spotřeby.

S vývojem nových akumulačních systémů a postupným poklesem jejich ceny se však situace začíná měnit – decentralizované zdroje obnovitelné energie (zejména fotovoltaické) spolu s akumulačním systémem začínají být cenově dostupnou alternativou pro vlastníky rodinných domů.

Vzhledem ke kolísání spotřeby v průběhu roku není reálné dosáhnout racionálně absolutní energetické nezávislosti; praktičtější řešením je využití akumulace (baterií) ve spojení se sdílenou sítí.

Akumulační stanice je tedy sestavou technologií určených pro ukládání a využívání elektrické energie převážně z FVE, či distribuční sítě (z nízkého tarifu). Více informací o technologii viz. Co je akumulační stanice?, Přínos akumulační stanice, Jak funguje akumulační stanice?

Veškerá energie v domácnosti prochází skrze akumulátory, které vytvářejí silný energetický zdroj a umožňují plný provoz mimo veřejnou síť (ostrovní režim), a rovněž umožňují nevyvážené zatížení jednotlivých fází bez vlivu na životnost akumulátorů.

Další výhody:

Výkonové řady:
AES 6
AES 10
AES 30