Jak funguje akumulační stanice

Akumulační stanice AES 10 je chytré na síti nezávislé energetické řešení pro Vaši domácnost. Integrovaným systémem kontroly s adaptivní logikou lze kontrolovat a optimalizovat tok energie, maximalizovat míru energetické soběstačnosti Vaší domácnosti, a zároveň ukládat energii vyrobenou solárními panely.

Elektřina ze solární výrobny dodává elektrickou energii přímo tam, kde je potřeba, a zároveň nabíjí prioritně akumulátory.

Přebytečná elektrická energie může být vracena přímo do veřejné sítě, pokud jste obchodníkem s energiemi nebo bude v akumulátorech uchována pro potřebu Vaší domácnosti.

Nedostatek elektrické energie v akumulační stanici může být naopak kompenzován z veřejné sítě.

Akumulační stanice je určena pro cílené využití a uložení energie:

V obdobích energetické nadprodukce s cílem využití při výpadku zdrojů

V případě potřeby zvýšení kvality elektrické sítě

V období energetické nadprodukce s cílem využití při období zvýšené spotřeby