Jak stanice SAS funguje a jaké má parametry?

Jak SAS funguje

SAS zajišťuje vytvoření vlastní energetické kapacitní zálohy provozu objektu.

Technologie akumulace energie využívá velkokapacitní bateriové energetické úložiště, dynamicky řízené výkonové měniče DC/DC a střídače DC/AC, které jsou provozovány ve 4Q režimu tak, aby umožňovali řízený všesměrový tok energie.

Provozní režim SAS počítá s využitím akumulace elektrické energie načerpané v časových úsecích se sníženým odběrem a jejím průběžným využíváním v době vysoké spotřeby.

Pro nabíjení akumulátorů lze využívat i zdroje energie realizované z OZE.

Řešení SAS umožňuje snížit výši rezervovaného příkonu, a tím dlouhodobě snížit výši fixních plateb za energii a také eliminovat pokuty za překročení rezervované kapacity čtvrthodinového maxima.

Technologii lze modulárně dimenzovat, aby v případě potřeby umožnila navýšení výkonu nebo kapacity technologie  (např. přidání nabíjecí stanice pro elektromobily).

 

Modularita – konstrukční a technické provedení

Modularita provedení stanic SAS je založena na využívání průmyslových konstrukčních standardů pro uložení akumulátorových energetických úložišť (AcuBlock-ů), výkonových měničů, transformátorů a připojovacích rozvodnic.

Konstrukčně je stanice SAS určena pro instalaci jak do technických prostor provozovatele, tak do přepravních námořních kontejnerů 20` a 40`.

 

 

Základní modulární technické parametry pro SAS:

Výkonový rozsah stanic SAS je rozdělen do výkonových úrovní 350kVA, 700kVA, 1MVA a pro náročné průmyslové aplikace výše.

Kapacitní rozsah stanic SAS je škálovatelný po 250kWh využitelné kapacity při 80% hloubce vybití. Používaný typ akumulátorů je na bázi lithiových článků (LiFePO4), které umožňují široké proudové zatížení.

Výkonové měniče a střídače pracující ve 4Q režimu (všesměrový režim) takový, že zajišťují jedním směrem nabíjení velkokapacitních akumulátorů a druhým směrem střídání výstupního proudu do rozvodné soustavy.

Ovládání nabíjecích a výkonových režimů měničů řídí nadřazený systém PMS (Power Management System), který je konfigurován pro konkrétní zákaznickou aplikaci.

Nadstavbou pro celou technologii a všechny typy SAS je systém vzdáleného monitoringu a dispečerského ovládání