Přínos akumulační stanice

 

Akumulační­ stanice je určena pro cílené využití a uložení­ energie:

  • v období­ch energetické nadprodukce s cílem využití při výpadku zdrojů
  • v případě potřeby zvýšení kvality elektrické energie
  • v období energetické nadprodukce s cílem využití v době zvýšené spotřeby
  • v místech s nutností řízení nerovnoměrné zátěže


Ekonomický přínos akumulační stanice je založen na:

  • využití rozdílu cen v různých časových obdobích (noční/denní­ proud)
  • zajištění co nejvyšší­ mí­ry energetické soběstačnosti domácnosti
  • snížení­ hodnoty hlavní­ho jističe
  • překlenutí­ krátkodobých výkonových špiček v domácnostech
  • akumulace energie do vody (ohřev vody)